Sådan fungerer visionsudvalget

Det Frivillige Sociale Netværk blev etableret den 27. februar 2017 som et samarbejdsorgan for sociale og kirkelige foreninger i Billund Kommune.

Efterfølgende er dette sociale netværk blevet underlagt visionsudvalget, som er en del af

Frivilligcentret Billund.

I øjeblikket er 46 foreninger og kirker med virke i Billund Kommune medlemmer af Frivilligcenteret. 

Frivilligcenteret ønsker at give foreningerne bedre værktøjer til at fremme udsatte medborgeres egne ressourcer gennem hjælp til selvhjælp. Vi vil helhjertet arbejde for at styrke de sociale og medmenneskelige relationer i Billund Kommune.

Fokusområder

Vi har 3 konkrete områder som er vores indsatsområder, men ønsker at udbygge det mere efterhånden.

 • Indsats mod ensomhed.

Vi ønsker her at skabe kontakt til meningsfulde fællesskaber for den enkelte borger. Mange er presset af skilsmisse, arbejdsløshed, misbrug, sygdom, alderdom eller andet.

 • Kontaktfamilier til nydanskere/flygtninge.

Vi vil gerne, at alle flygtninge der kommer til kommunen får tilknyttet kontaktperson- eller familie.

Vi har i Billund Kommune det særlige forhold, at en stor del nydanskere ikke kommer som flygtninge, men fordi de har fået arbejde i kommunens internationale virksomheder. Mange af disse har ægtefæller og børn med, og det er vores store ønske at disse personer også får tilbud om at blive en del af det danske samfund. Mange af disse har masser af ressourcer, og det vil være et mål at nogle af dem kommer til at arbejde som frivillige. Her vil vi foretage os følgende:

 1. Vi vil arbejde ihærdigt på at skaffe kontaktfamilier til alle flygtninge.
 2. Vi vil søge at inddrage flygtningene og deres børn i det lokale foreningsliv.
 3. Vi vil søge et tæt samarbejde med sprogskole og jobcenter.
 4. Vi vil gennem kontakt til Connect Billund, Billund Internationals and Friends, International School of Billund m.fl. skabe kontakt til det danske foreningsliv samt gøre en indsats for at rekruttere frivillige fra denne gruppe.
 • Praktisk hjælp og støtte til familier.

Udsatte familier kan være udfordrede på at få hverdagen til at hænge sammen. Ligeså kan småbørnsfamilier. Mange ældre har også udfordringer med at få udført praktisk arbejde i hjemmet. Vi vil etablere et korps af frivillige, der kan tilbyde alt fra rengøring, transport af affald til genbrugspladsen, oprydning i garagen eller havearbejde (f.eks. klipning af hæk).

Udsatte borgere har ikke mulighed for at få hjælp til dette gennem det offentlige system, og har heller ikke mulighed for at betale sig fra opgaven.

Det kan også være andre praktiske ting som f.eks. babysitning mens forældrene er til forældremøde med et større barn. Her vil vi gøre følgende:

 1. Rekruttere frivillige der har lyst til at gøre en forskel med løsning af praktiske opgaver.
 2. Vi vil gennem kontakt med Visitationen på ældreområdet, Familieafdelingen, Sundhedsplejen samt udveksling af oplysninger mellem foreninger tage imod disse opgaver.
 3. Vi vil generelt oplyse om muligheden for at få praktisk hjælp.

Vi har ligeledes identificeret følgende behov for andre indsatser, som vi vil udvikle, så snart det er muligt:

 • Økonomisk rådgivning.

Mange har ikke overblik over deres økonomi og har brug for at få lagt et budget. Når et budget er udformet kan vedkommende udnytte sit rådighedsbeløb meget bedre. Mange har også lidt eller meget gæld, som bremser dem i at komme videre i livet. Vi vil også prøve hjælpe folk med at indgå aftaler med kreditorer. Vi vil gerne give folk nogle redskaber, støtte og opbakning så deres økonomiske situation bliver bedre og de kan komme videre i deres tilværelse.

 • Billund/Grindsted madhjælp.

Vi vil distribuere overskudsmad eller donere mad til udsatte.

Vi har flere forskellige ideer til tiltag som alle hjælper udsatte med at få eller adgang til billig mad. Vi vil gerne starte et lager for madvarer som kan bruges til folk som pludselig mister hjem, hus, lejlighed eller bliver arbejdsløse, syg eller skilt. Så kan de søge om mad til en periode indtil de kommer på fode igen økonomisk.

Vi kunne også tænke os at have et sted hvor folk kunne købe billigt mad, som er doneret af firmaer, supermarkeder og virksomheder, som sælges billigt, men overskuddet går til udsatte mennesker.

 • Julepakker til udsatte familier.

På nuværende tidspunkt samarbejder Dansk Folkehjælp og Vestermarkskirken omkring julekasser, hvor socialrådgivere i Billund kommune skal godkende ansøgere om de er berettiget til en julekasse. Vi ønsker igennem det sociale netværk at udvide dette arbejde så endnu flere udsatte i Billund kommune kan få glæde af en ekstra julepakke.

banner test

Frivillig job

Søg frivilligt arbejde

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Frivilligt socialt arbejde
Nyheder

Nyheder fra os.

181773 Oplev Billund Experience Billund Erlebe Billund
Arrangementer i Billund kommune