Sådan fungerer netværket

Det Frivillige Sociale Netværk er etableret den 27. februar 2017 som et samarbejdsorgan for sociale og kirkelige foreninger i Billund Kommune. Frivilligcentret FriSam er en væsentlig samarbejdspartner og fungerer som sekretariat for netværket.

I øjeblikket er 46 foreninger og kirker med virke i Billund Kommune medlemmer af netværket (bilag). Til det stiftende møde var der bredt inviteret sociale og kirkelige foreninger i kommunen, og knap 60 personer mødte op. 29 tilsluttede sig allerede ved dette første møde. Netværket er ikke en lukket ”klub”. Alle foreninger i kommunen, der ønsker medlemskab, kan få det. De eneste betingelser er, at man kan tilslutte sig netværkets menneskesyn (se nedenfor), at man i fællesskab vil være med til at yde en social indsats, og at man er indstillet på at agere politisk og religiøst neutralt.

MENNESKESYN:

 • Vi tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt.
 • Vi anser alle mennesker som ligeværdige, og at ethvert menneske altid har krav på at blive respekteret som medmenneske.
 • Ethvert menneske har ressourcer til at leve et godt liv.

Netværket ønsker at give foreningerne bedre værktøjer til at fremme udsatte medborgeres egne ressourcer gennem hjælp til selvhjælp. Vi vil helhjertet arbejde for at styrke de sociale og medmenneskelige relationer i Billund Kommune.

Fokusområder

Vi har 3 konkrete idéer til, hvordan vi vil arbejde med de tre første indsatsområder: 

 • · Indsats mod ensomhed.

Vi ønsker her at skabe kontakt til meningsfulde fællesskaber for den enkelte borger. Mange er presset af skilsmisse, arbejdsløshed, misbrug, sygdom, alderdom eller andet.

Her vil vi foretage os følgende:

 1. Rekruttere frivillige som medvandrer eller besøgsven. Som besøgsven kan man følges med en anden et stykke vej. Sammen med et andet menneske kan mange måske bedre overskue udfordringer, når man har mødt varme, forståelse og omsorg. En besøgsven kan lytte til bekymringer og udfordringer uden at skulle udføre rollen som rådgiver eller terapeut. Matchet mellem medvandreren og besøgsvennen skal foretages af en kompetent person, som både tager sig af den som ønsker at være besøgsven, men også den som får besøg. Begge parter skal klædes godt på og følges godt op for at det skal blive en succes
 2. Vi vil vedholdende opfordre kommunen, sygehuse, praktiserende læger, psykologer m.fl. til at henvise borgere til de tilbud der findes i lokalsamfundet, så ensomhed begrænses.
 3. Vi vil synliggøre tilbud i lokalaviser, ved opslag i indkøbssteder, uddeling af flyers osv.
 4. Vi vil tilbyde hjemmebesøg for at fortælle om mulighederne og for at hente/bringe. 
 5. Vi vil arrangere spis-sammen-aftner, ”ta´naboen med” osv.
 6. Vi vil søge at inddrage den udsatte i foreningslivet og give denne borger en mulighed for selv at være aktiv og opnå større selvværd og livskvalitet.
 7. Vi vil udruste foreningerne til at være bedre til at tage imod nye medlemmer/borgere.
 8. Vi vil, via en ansat koordinator, sikre os at der sker nogle gode match mellem borger/forening/frivillige.
 • · Kontaktfamilier til nydanskere/flygtninge.

Vi vil gerne, at alle flygtninge der kommer til kommunen får tilknyttet kontaktperson- eller familie.

Vi har i Billund Kommune det særlige forhold, at en stor del nydanskere ikke kommer som flygtninge, men fordi de har fået arbejde i kommunens internationale virksomheder. Mange af disse har ægtefæller og børn med, og det er vores store ønske at disse personer også får tilbud om at blive en del af det danske samfund. Mange af disse har masser af ressourcer, og det vil være et mål at nogle af dem kommer til at arbejde som frivillige. Her vil vi foretage os følgende:

 1. Vi vil arbejde ihærdigt på at skaffe kontaktfamilier til alle flygtninge.
 2. Vi vil søge at inddrage flygtningene og deres børn i det lokale foreningsliv.
 3. Vi vil søge et tæt samarbejde med sprogskole og jobcenter.
 4. Vi vil gennem kontakt til Connect Billund, Billund Internationals and Friends, International School of Billund m.fl. skabe kontakt til det danske foreningsliv samt gøre en indsats for at rekruttere frivillige fra denne gruppe.
 • · Praktisk hjælp og støtte til familier.

Udsatte familier kan være udfordrede på at få hverdagen til at hænge sammen. Ligeså kan småbørnsfamilier. Mange ældre har også udfordringer med at få udført praktisk arbejde i hjemmet. Vi vil etablere et korps af frivillige, der kan tilbyde alt fra rengøring, transport af affald til genbrugspladsen, oprydning i garagen eller havearbejde (f.eks. klipning af hæk).

Udsatte borgere har ikke mulighed for at få hjælp til dette gennem det offentlige system, og har heller ikke mulighed for at betale sig fra opgaven.

Det kan også være andre praktiske ting som f.eks. babysitning mens forældrene er til forældremøde med et større barn. Her vil vi gøre følgende:

 1. Rekruttere frivillige der har lyst til at gøre en forskel med løsning af praktiske opgaver.
 2. Vi vil gennem kontakt med Visitationen på ældreområdet, Familieafdelingen, Sundhedsplejen samt udveksling af oplysninger mellem foreninger tage imod disse opgaver.
 3. Vi vil generelt oplyse om muligheden for at få praktisk hjælp.

Vi har ligeledes identificeret følgende behov for andre indsatser, som vi vil udvikle, så snart det er muligt:

 • · Økonomisk rådgivning.

Mange har ikke overblik over deres økonomi og har brug for at få lagt et budget. Når et budget er udformet kan vedkommende udnytte sit rådighedsbeløb meget bedre. Mange har også lidt eller meget gæld, som bremser dem i at komme videre i livet. Vi vil også prøve hjælpe folk med at indgå aftaler med kreditorer. Vi vil gerne give folk nogle redskaber, støtte og opbakning så deres økonomiske situation bliver bedre og de kan komme videre i deres tilværelse.

 • · Billund/Grindsted madhjælp.

Vi vil distribuere overskudsmad eller donere mad til udsatte.

Vi har flere forskellige ideer til tiltag som alle hjælper udsatte med at få eller adgang til billig mad. Vi vil gerne starte et lager for madvarer som kan bruges til folk som pludselig mister hjem, hus, lejlighed eller bliver arbejdsløse, syg eller skilt. Så kan de søge om mad til en periode indtil de kommer på fode igen økonomisk.

Vi kunne også tænke os at have et sted hvor folk kunne købe billigt mad, som er doneret af firmaer, supermarkeder og virksomheder, som sælges billigt, men overskuddet går til udsatte mennesker.

 • · Julepakker til udsatte familier.

På nuværende tidspunkt samarbejder Dansk Folkehjælp og Vestermarkskirken omkring julekasser, hvor socialrådgivere i Billund kommune skal godkende ansøgere om de er berettiget til en julekasse. Vi ønsker igennem det sociale netværk at udvide dette arbejde så endnu flere udsatte i Billund kommune kan få glæde af en ekstra julepakke.

banner test

https://frivilligjob.dk/

Søg frivilligt arbejde

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Nyheder

Nyheder fra os.

Cometogether Logo Ver2
Du kan blive mentor for en ung udsat person