Formål

2010 02 feb march north american bison jpg

Formålet med Det Frivillige Sociale Netværk er at gøre en forskel for de mennesker i Billund Kommune (geografisk dækningsområde), der på en eller anden måde er socialt udsatte, og at supplere kommunens arbejde med disse.
Vi vil udvikle bæredygtige løsninger, der bidrager til at overkomme sociale udfordringer i en kommune.

Målet er at udvikle en ny form for samarbejde mellem et stort antal foreninger i kommunen, så vi kan:
1. Koordinere og udvikle konkret socialt arbejde med fokus på styrkelse af fællesskab, netværk og det enkelte menneskes muligheder, så vi når ud til så mange som muligt med den rette støtte,
2. Inspirere og motivere endnu flere i foreningerne, kirkerne og enkeltpersoner til at blive frivillige og hjælpe udsatte. Vi vil sætte mennesker, der gerne vil være frivillige, i forbindelse med foreninger, der har brug for netop deres frivillighed. Herudover vil vi gerne give flere mulighed for at være frivillige inden for trygge og gennemskuelige rammer.
3. Styrke den enkelte forening og tilbyde kurser og kompetencer, som det ikke ville være muligt for den enkelte forening at tilbyde,
4. Evaluere indsatsen,
5. Formidle resultater, erfaringer og metoder som inspiration til andre kommuner.

https://frivilligjob.dk/

Søg frivilligt arbejde

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Nyheder

Nyheder fra os.

Cometogether Logo Ver2
Du kan blive mentor for en ung udsat person