Bliv medlem

banner test

Kontingentet for foreningen er pr 1. april 2018 100 kr om året for medlemskab af såvel BISON som FriSam.
Hvis I ønsker det, kan I oplyse, at foreningen ønsker at være medlem af begge. Det koster ikke ekstra.
Du kan som privat person blive interessemedlem. Interessemedlemmer har ikke stemmeret, men er valgbare til netværksledelsen.

MEDLEMSFORDELE:
• Præsentation på hjemmesiden som forening
• Efterlysning af frivillige på hjemmesiden
• Nyhedsbrev pr mail
• Mulighed for deltagelse i netværksledelsen
• Medlemskab af FriSam/BISON kan inkluderes i kontingentet

https://frivilligjob.dk/

Søg frivilligt arbejde

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Nyheder

Nyheder fra os.

Cometogether Logo Ver2
Du kan blive mentor for en ung udsat person