Hvordan finder vi en frivillig?

banner testAlle medlemsforeninger kan annoncere efter frivillige her på hjemmesiden.

For at det bliver et vellykket match, er nøgleordene forventningsafstemning og tid. Det er vigtigt, at I tager jer god tid til at sætte den frivillige ind i opgaverne, og at der er en fast kontaktperson, den frivillige kan spørge til råds.

På linket her finder I en skabelon, I kan udfylde og sende til FriSam.

Her spørges bl.a. ind til:

  • Søger I en eller flere frivillige?
  • Søger I en frivillig til en længere periode eller til et enkeltstående arrangement?
  • Er det en meget konkret opgaver eller en bredere palet af opgaver?
  • Hvad skal den frivillige lave?
  • Hvor mange timer om ugen eller måneden skal den frivillige regne med at sætte af?
  • Ønsker I nogle bestemte kvalifikationer hos den frivillige? (kørekort, stærk, god med en PC, rummelig person, andet)

I kan også komme forbi kontoret i åbningstiden, så kan vi snakke om jeres ønsker.

jobindex.dk

Søg mange forskellige jobs

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Nyheder

Nyheder fra os.

Cometogether Logo Ver2
Du kan blive mentor for en ung udsat person