Frivilligråd

Frivilligrådet

Frivilligrådet er det formelle forum for samarbejdet mellem de frivillige sociale organisationer og kommunen, som kan sikre at de frivillige organisationers interesser og erfaringer bliver inddraget i kommunens arbejde.

Hvad tilbyder Frivilligrådet og kommunens frivilligkoordinator?

 • Deltagelse i jeres bestyrelsesmøder med drøftelse af f.eks.
  • § 18 midler
  • Samarbejde med andre foreninger
  • Projekter/nye tanker og ideer
  • Hvis I ønsker at lave større arrangementer
  • Uvildig sparring
  • Orientering om Frivilligrådet
  • Ønsker til Frivilligrådet
  • PR
 • Nyhedsbreve til foreningerne med nyttig viden. 
 • Kurser (kom med forslag til kursusindhold). 
 • Afholdelse af Frivillig fredag. 
 • Uddeler året frivilligpris i Billund Kommune. 
 • Hjælp til opstart af nye foreninger eller netværksgrupper.
 • Formidlingsopgaver vedr. informationer af generel karakter. 
 • Vi følger løbende op på hvad der rører sig på kommunens frivilligområde. 
 • Vi indstiller til fordelingen af § 18 midler (omkring 1.000.000 kr. pr. år) 
 • Vi tager gerne andre udfordringer op ….. 
Frivillig job

Søg frivilligt arbejde

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Frivilligt socialt arbejde
Nyheder

Nyheder fra os.

181773 Oplev Billund Experience Billund Erlebe Billund
Arrangementer i Billund kommune