Nyhedsbreve

 

Når telefonen er det mest naturlige kontaktredskab

 

Der er mange gode tiltag i Coronatiden både i forhold til samtaler, rådgivning og praktisk hjælp. De bliver især annonceret på de digitale platforme, hvor mange ældre ikke nødvendigvis støder på dem, og måske heller ikke har mulighed for at bruge dem. Det prøver vi nu at gøre noget ved gennem en liste med nyttige telefonnumre.

Der er både landsdækkende og lokale kontakter, og hvis du har kendskab til andre end de nævnte, må du gerne kontakte Frivilligcentret med informationer, så vi kan være klar til at oplyse om dem ved eventuel forespørgsel.

 

Corona klarer vi sammen!

Hvis du eller en bekendt har brug for råd og helst vil bruge telefonen:

 

Hvem

Telefon

Hvornår

Hvilke dage

 

Landsdækkende

 

 

 

Ældretelefonen

(Ældresagen)

8282 0300

9-15

Alle hverdage

Samtale

Diabetesrådgiverne

6312 1416

9-15

18-20

Alle hverdage

Råd om sygdom

Lungeforeningen

3525 7176

10-15

Alle hverdage

Råd om sygdom

Kræftlinjen

8030 1030

9-21

12-17

Alle hverdage

Weekenden

Råd om sygdom

Blå Kors

7010 0130

18-23

Alle dage

Samtale

Lokalt

 

 

 

Røde Kors ved Betina Skyum Larsen

3529 9660

9-19

Alle dage

Samtale

Vestermarkskirken

ved Charley Stephansen

2588 3386

9-15

Alle hverdage

Samtale

 

Billund by: Lene Kjærhus Mikkelsen

2224 3731

9-19

Alle hverdage

Hjælp til indkøb

Billund kommune

Sundhedskonsulenterne

7972 7200

9-14

Alle hverdage

Råd om sygdom

Frivilligcenter Billund

75323261

30340561

9-15

Alle hverdage

Samtale

 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os!

Varme hilsner fra

Frivilligcenter Billund

 

 

 

 

Kære medlemmer og samarbejdspartnere

Corona virus har vendt op og ned på vores hverdag, hvor vi ikke kan se hinanden som vanligt. Aktiviteter er lukket ned i hele landet, og vi må finde fællesskaber på andre måder. Frivilligcenter Billund holder som tidligere nævnt også lukket, men det betyder ikke at vi ikke er her. Kontoret kan fortsat kontaktes og bestyrelsen er også i fuld sving – blot på nye måder. Forleden holdt vi et Skypemøde – der viste sig at være en super god oplevelse. Vi vil opfordre jer som foreninger, grupper, bestyrelser og fællesskaber at forsøge jer med Skypemøder, for på den måde at få det bedste ud af lukninger og ikke mindst opleve at stå sammen. Se videoen, hvor du kan blive klogere på, hvordan du opretter et Skypemøde.

https://www.facebook.com/2471157802914631/videos/209766236788451/

 

 Lad os dele gode tiltag og ideer med hinanden

Har I som forening tiltag i coronatiden som andre kan få gavn af, så kontakt centerleder Noémi for at dele tiltag på Frivilligcenter Billunds Facebookside, i nyhedsmails mv. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. // 30 34 05 61


Repræsentantskabsmøde

Frivilligcenter Billund afhold repræsentantskabsmøde i slutningen af februar med kransekage, champagne og gode indslag om det forgangne år, det kommende års fokusområder og ikke mindst valg af bestyrelsesrepræsentanter.

 

Netavisen var også til stede og har bragt en fin artikel fra mødet:

https://www.netavisengrindsted.dk/2020/02/27/repraesentantskabsmoede-forloeb-helt-efter-planen/

          

Bestyrelsen har siden afholdt møde og konstitueret sig på følgende måde:

Anne Eriksen – formand

Erhardt Fisker - næstformand

Linda Christensen – kasserer

Else Løvbjerg Jensen

Charley Stephansen

Johannes Johannesen

Bente Christensen

Preben Sørensen

Lena Bech

Eva Kristensen – suppleant

Anne Dorthe Steffensen – suppleant

Pas godt på jer selv og hinanden!

 

 

Kære medlemmer og samarbejdspartnere

Godt nytår!

Vi går et spændende år i møde med nye kurser, mere netværk, indflydelse og fokus på at få det frivillige sociale arbejde til at blomstre endnu mere.

I Frivilligcenter Billund arbejder vi for at bygge bro mellem mennesker. Idræt om Dagen og Lykke Liga har indgået et spændende samarbejde, der vil fremme glæde blandt børn og voksne. Læs om samarbejdet:

https://jv.dk/artikel/idræt-om-dagen-vil-samarbejde-med-lykke-liga-de-vil-få-så-meget-kærlighed

 

Kontingent

Et nyt år betyder, at alle medlemmer skal indbetale det årlige kontingent til Frivilligcenter Billund på 100 kr. Beløbet kan indbetales på reg. nr. 8210 konto. nr. 6270327417. Nævn venligst jeres forenings navn og ved personligt medlemskab skriv fulde navn. Beløbet kan også indbetales på Mobile Pay 444951 (husk navn) eller kontant på Frivilligcenter Billunds kontor. Kontingent skal være indbetalt inden d. 26. februar, for at kunne stemme på årets repræsentantskabsmøde.

Sæt kryds i kalenderen til Repræsentantskabsmøde d.26. februar kl. 19-21 på Nymarksvej 10, Grindsted. Og overvej om DU, eller en du kender, skal stille op, når der skal vælges bestyrelsesmedlemmer.

BLIV KLÆDT PÅ!

Orienter dig/jer i de lokale kurser, vi har ansøgt CFSA om at afholde i Frivilligcenter Billund i 2020. Mere information kommer senere.

Brug sociale medier strategisk og effektivt

Sociale medier er nemme og effektive kommunikationskanaler, men kunsten er at vælge dem, der passer bedst til foreningens målgrupper og ressourcer.

Læs mere:

https://frivillighed.dk/kurser/brug-sociale-medier-strategisk-og-effektivt-lokalt-grundkursus


 

Når fællesspisning er meget mere end mad

De fællesskaber, som opstår når vi spiser sammen, rummer mange muligheder. De kan eksempelvis være med til at afhjælpe ensomhed, forbedre den psykiske og den fysiske sundhed, lette integration og i det hele taget være med til at understøtte det meningsfulde liv i fællesskab med andre. Læs mere:

https://frivillighed.dk/kurser/naar-faellesspisning-er-meget-mere-end-mad

Værktøjskassen til nye bestyrelsesmedlemmer i små foreninger

Giv medlemmer af foreningens bestyrelse et solidt fundament at stå på. I præsenteres for den grundlæggende viden om, hvad rollen og ansvaret som bestyrelsesmedlem i en frivillig forening indebærer.

Læs mere:

https://frivillighed.dk/kurser/vaerktoejskassen-til-nye-bestyrelsesmedlemmer-i-smaa-foreninger

 

Få endnu mere ud af samarbejdet med kommunen

Har I som forening mod på at samarbejde med jeres kommune, men er usikre på hvordan? I får både inspiration og en værktøjskasse med faglig viden og redskaber, der kan give jer modet til at gå i kast med større eller mindre samarbejdsprojekter med kommunen. Læs mere:

https://frivillighed.dk/kurser/faa-endnu-mere-ud-af-samarbejdet-med-kommunen

 

KONTAKT KONTORET

Det er altid muligt at kontakte kontoret eller centerleder for sparring og rådgivning til det frivillige sociale arbejde – rekruttering af frivillige, udvikling af gode ideer, ansøgninger mv. Sammen står vi stærkere.

Kontoret har åbent alle hverdage for personlig henvendelse kl. 9:00-12:30 eller på

75 32 32 61/ Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Centerleder Noémi Fodor Rasmussen kan kontaktes på 60 34 05 61

/ Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og aftal nærmere mødetidspunkt.

 

 

 

Kære medlemmer
December er godt i gang og hyggen har spredt sig på Frivilligcenter Billund. Juniorklubben fra Røde Kors har pyntet fint op og er klar til at invitere alle indenfor i julestuen i Frivilligcenteret på torsdag d. 19. dec. Kl. 16-17:30

JULESTUE – ÅBENT HUS
Torsdag d. 19. december kl. 16:00-17:30
I Frivilligcenter Billund, Nymarksvej 10, Grindsted
Æbleskiver, gløg, julemusik og hygge – ingen tilmelding

December har også været en måned, hvor UNGENETVÆRK på TVÆRS er kommet godt i gang på baggrund af et samarbejde mellem Ungeafdelingen i Billund kommune, Frivilligcenter Billund og en række foreninger og frivillige.
Læs mere om samarbejde i dette link:
https://jv.dk/artikel/kommune-og-frivillige-går-sammen-om-nyt-ungenetværk-vi-gør-noget-sammen-og-gør-noget-for-andre

Og læs mere om næste UNGENETVÆRK på TVÆRS arrangement. Husk at I som forening kan være en del af netværket.  
UNGENETVÆRK på TVÆRS – fra tanke til handling

UNGENETVÆRK på TVÆRS er under udvikling...

Netværket går på tværs af unge, foreninger, organisationer, netværk, kommunen mv. og er et fællesskab, hvor unge sammen med andre kan prøve kræfter med frivilligt arbejde i mange forskellige sammenhænge.

Vi fortsætter skabelsen af UNGENETVÆRK på TVÆRS og DU er meget velkommen til at være med - også hvis du ikke har været med tidligere og ikke er med i en forening.
ALLE OVER 15 ÅR ER VELKOMNE!

Det sker i et hyggeligt fællesskab rundt om bålet - hvor vi sammen skal få gode inputs til at blive til virkelighed. Hvordan skal UNGENETVÆRK på TVÆRS fungere i praksis?

Praktisk information
14. januar kl. 16:00-18:00
Tingvejen 394, Grindsted
Vi mødes ved parkeringspladsen foran skydehuset. Herfra går vi i samlet flok til en bålplads i skoven.
Har du udfordringer med kørsel, så kontakt nedenstående – måske andre skal samme vej.

HUSK VARMT TØJ TIL AT VÆRE UDE!!

Tilmelding
Overvej hvem du skal invitere med fra din forening, omgangskreds, netværk, arbejde, skole mv.
Tilmeld dig/jer allerede i dag og senest d. 10. jan. 2020 til Noémi på: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Har du spørgsmål, så tøv ikke med at stille dem.

KONTAKT KONTORET
Det er altid muligt at kontakte kontoret eller centerleder for sparring og rådgivning til det frivillige sociale arbejde – rekruttering af frivillige, udvikling af gode ideer, ansøgninger mv. Sammen står vi stærkere.
Kontoret har åbent alle hverdage for personlig henvendelse kl. 9:00-12:30 eller på
75 32 32 61/ Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Centerleder Noémi Fodor Rasmussen kan kontaktes på 60 34 05 61
/ Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og aftal nærmere mødetidspunkt.

KONTORET HOLDER DOG JULELUKKET FRA MANDAG D. 23. DEC. – FREDAG D. 3. JAN.

Venlig hilsen
Frivilligcenter Billund

 

 

Kære medlemmer og samarbejdspartnere

Den sidste tid i Frivilligcenter Billund har været rigtig spændende med god tilslutning til tre kurser, endnu flere brugere i huset og ikke mindst flere medlemmer.

Den kommende tid byder også på spændende arrangementer:

UNGENETVÆRK på TVÆRS – WORKSHOP

          

Savner I unge i jeres frivillige sociale arbejde eller kunne I tænke jer at gøre en indsats for og med unge i Billund Kommune. Så deltag i workshoppen UNGENETVÆRK PÅ TVÆRS.

Mandag d. 9. december kl. 16:00-18:00 i Frivilligcenter Billund

Workshoppen tager udgangspunkt i en efterspørgsel fra foreninger på unge i det frivillige sociale arbejde og et ønske om at give unge mulighed for et ungefællesskab, der har fokus på egen og andres trivsel.

Frivilligcenter Billund og Ungeafdelingen i Billund Kommune ser store muligheder i at tænke det frivillige sociale arbejde for og med unge ind i nye rammer; ved at samle ét ungenetværk på tværs af lokale foreninger.

På workshoppen skal vi i fællesskab arbejde på, hvordan foreninger kan samarbejde om et ungenetværk, og hvordan unge kan få indflydelse og opleve mening gennem frivilligt socialt arbejde? Hvordan udvikler vi gode rammer for UNGENETVÆRK på TVÆRS.

Alle over 15 år kan deltage i workshoppen – man behøver ikke være medlem af en forening eller frivillig.

Tilmelding sker ved at sende en mail senest d. 6. dec. til: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skriv navn(e) og evt. foreningstilknytning.

Inviter gerne andre interesserede med!

JULESTUE – ÅBENT HUS i FRIVILLIGCENTER BILLUND

 

Varm dig i den hyggelige julestue med æbleskiver, gløgg, kaffe, te eller saftevand. Kom i julehumør, når husorkeret synger julesange - der gerne må synges med på!
Røde Kors’ juniorklub har pyntet op til dagen og hjælper med god servering.
Der er GRATIS adgang og GRATIS servering for ALLE.
Tilmelding ikke nødvendigt

 

KONTAKT KONTORET

Det er altid muligt at kontakte kontoret eller centerleder for sparring og rådgivning til det frivillige sociale arbejde – rekruttering af frivillige, udvikling af gode ideer, ansøgninger mv. Sammen står vi stærkere.

Kontoret har åbent alle hverdage for personlig henvendelse kl. 9:00-12:30 eller på

75 32 32 61/ Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Centerleder Noémi Fodor Rasmussen kan kontaktes på 60 34 05 61

/ Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og aftal nærmere mødetidspunkt.

Venlig hilsen

Frivilligcenter Billund

 

NYHEDSBREV fra Frivilligcenter Billund                                                                                              02-09-2019

Kære medlemsforeninger,

Hermed endnu en omgang gode nyheder fra Frivilligcentret!

I går har vores nyansatte centerleder, Noémi Fodor Rasmussen, haft sin første arbejdsdag.

Det er bare så stort for os at være nået så langt, og nu ved vi for alvor, at vi kan komme til at gøre en forskel i Billund Kommune.

Noémi har en baggrund som antropolog og har blandt andet arbejdet som netværks- og projektkoordinator i forbindelse med boligsocialt arbejde, og har selv været frivillig og coach i mange forskellige sammenhænge, primært med fokus på unge. Det usædvanlige navn kommer fra hendes ungarske forældre, men hun er født i Danmark og taler et smukt sjællandsk.

Hun kender i forvejen Billund Kommune, bl.a. igennem sin mand, der er født og opvokset i Grindsted, og de er netop flyttet til byen efter en årrække i Kokkedal på Sjælland. De har 2 børn, der er aktive i gokart, fodbold, svømning og gymnastik. Især gokart fylder meget i fritiden både lokalt i Grindsted og rundt på landets gokartbaner.

Vi føler virkelig, at det er et scoop, at vi har fået Noémi, og vi forventer os meget af vores samarbejde.

I løbet af efteråret vil hun kontakte de forskellige medlemsforeninger, og I er også altid velkomne til at kontakte Noémi på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. I kan glæde jer til at møde hende.

Andet nyt:

Vedhæftet mailen finder I yderligere information om 2 gratis kurser, vi tilbyder foreningerne her i efteråret:

Onsdag d. 25. september 2019 kl 17.00 – 20.00:

Grundkursus i planlagt rekruttering. Tilmelding senest onsdag d. 18/9 kl. 12.

Lørdag d. 5. oktober og lørdag d. 16. november kl 9.30-15.30

Todages skriveværksted om ansøgninger. Tilmelding senest fredag d. 27. september kl. 12.

Fredag d. 27/9 Frivillig Fredag

Der bliver ikke åbent hus på Frivilligcentret på Frivillig Fredag, da arrangementet finder sted i Billund.

Der kommer mere information fra Frivilligrådet.

                                                      

Tirsdag d. 25. februar 2020, kl. 16.00 – 21.00.

Fondskonference i Middelfart arrangeret af kommunerne i Trekantsområdet. Der kommer mere information fra Frivillighedskonsulenten.

Vær opmærksom på Realdanias kampagne ”Underværker”, hvor næste ansøgningsfrist er mandag den 16. september 2019 kl. 12.00. Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter, og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter. Se www.underværker.dk

Venlig hilsen, Frivilligcenter Billund

__________________________________________________________________

NYHEDSBREV fra Frivilligcenter Billund, den 01-06-2019

Kære medlemsforeninger,

hvor har vi glædet os til at kunne udsende vores første nyhedsbrev fra de nye lokaler!

Som I kan se på billedet, var der friske flyttefolk, der sørgede for, at omkostningerne til flytningen blev under en femtedel af det budgetterede! Både bestyrelse, sekretær, ægtefæller og andre støtter hjalp til.

Det er lyse og rare lokaler, og det største plus er selvfølgelig adgangen til det store mødelokale, som vi kalder det, nemlig kantinen med faciliteter.

Der går et stykke tid, før alt har fundet sin faste gænge, men lokalebookingen fortsætter som sædvanlig, og mange har allerede rost mødelokalerne.

Vi går og venter spændt på tilsagn om grundfinansiering, men der kan godt gå et par måneder endnu, før vi har svaret.

Vi er alligevel gået i gang med at formulere jobbeskrivelse og annoncering efter den centerleder, vi inderligt håber at kunne ansætte til efteråret. Vi har adskilligt nyttigt og givende arbejde, vi gerne vil sætte i gang, så vi kan være med til bakke op om alle sociale foreninger i kommunen. Noget af det kører allerede på skinner, centerleder eller ej, og vi er snart klar med en kalender. I kan dog allerede nu mærke jer følgende datoer:

Datoer med spændende arrangementer på Frivilligcenter Billund:

  1. juni Åbent hus kl 19-20.30 – ALLE er velkomne

                                                 NB: Se vedhæftet annonce

  1. juni Frivilligaften kl 19-20.30 ved Erhardt Fisker

                                                 NB: Se vedhæftet annonce

  1. september GRATIS! Grundkursus i planlagt rekruttering

                                                 Der udsendes mere information.

  1. september Frivilligcentret giver kaffe om eftermiddagen

5/10 og 16/11                        GRATIS! Todages kursus om ansøgninger

                                                 Der udsendes mere information.

På vegne af Frivilligcenter Billund, Formand Anne Eriksen

Orientering til alle medlemsforeninger og private medlemmer

FriSam har ændret navn til Frivilligcenter Billund og flytter til Nymarksvej 10 den 16. april

Vi håber at jeres forening har lyst til at flytte med til de nye lokaler på Nymarksvej 10.

Der bliver flere mødelokaler, og mulighed for at booke kantinen til ca. 50 personer.

De foreninger, der allerede har booket sig ind på datoer for lån af lokaler på Banegårdsvej efter flytningen, vil blive kontaktet.

Foreninger, der overvejer at få mulighed for at låne lokaler til møder, må gerne kontakte os snarest med ønskede datoer og omtrentligt deltagerantal, så vi kan se, om vi kan få kabalen til at gå op.

Såfremt jeres forening har noget liggende i skabene her i det gamle FriSam, bedes dette pakket ned inden den 16. april.

Hvis I ikke vil have ulejlighed med at opbevare det til de nye lokaler er klar, kan I pakke det i en flyttekasse, og sætte navn på. Så vil vi sørge for, at det bliver flyttet til de nye lokaler.

På Nymarksvej vil der blive opkrævet 200 kr. for nøgle til huset.

Hvis jeres forening har betalt 200 kr. i depositum for nøgler på Banegårdsvej, kan I komme ind og få pengene retur, eller alternativt kan I få nøgle til Nymarksvej i stedet.

Nøglen til Banegårdsvej behøver I ikke at aflevere, da der bliver isat ny lås.

Nærmere orientering følger, når vi ved, hvornår vi har nøgler til jer, og når vi præcis ved, hvor meget skabsplads hver forening kan råde over.

Dette bliver dog tidligst efter påske.

Spørgsmål vedrørende flytningen i øvrigt rettes til kontoret.

Med ønsket om et rigtigt godt samarbejde i det ny frivilligcenter.

Venlig hilsen, på vegne af bestyrelsen –

Bestyrelsesformand Anne Eriksen

Nyhedsbrev fra Frisam (12 februar 2019)

Kære medlemmer!                                                                                                                      

Hermed en kort orientering om, hvordan det går på ansøgningsfronten:         

Som tidligere meddelt søgte vi i efteråret Socialstyrelsen om støtte til etablering af frivilligcenter.

I starten af december fik vi svaret, som var et afslag, med den begrundelse, at man fandt, at vi allerede VAR et etableret frivilligcenter.

I afslaget stod imidlertid også, at vi var berettigede til at søge grundfinansiering til frivilligcentre; en pulje, som udbydes i april 2019.

Der er imidlertid den hurdle, at det kræver en betydelig større medfinansiering fra kommunens side, end de 2 første år med etableringsstøtte ville have gjort. Budgetforhandlingerne var for længst overstået, men med gode byrådsmedlemmers assistance lykkedes det at skaffe basis for at finde de 350.000 kr i medfinansiering, som kommunen skal stå for. En del af beløbet udgøres af værdien af, at der stilles egnede lokaler til rådighed. Der er lavet en samarbejdsaftale med kommunen, der sikrer, at denne medfinansiering er på plads, også hvis vi mod forventning ikke skulle opnå grundfinansiering.

Det medfører i første omgang, at vi flytter! Vi har jo længe følt os lidt klemt på pladsen i vores nuværende lejemål, så vi glæder os til at flytte kontor og aktiviteter til Nymarksvej 10 i Grindsted pr 1. april 2019. Det er selvsagt ikke hele matriklen (”Værkstedet”), vi flytter ind i, men vi får adgang til større mødelokaler samt kantinefaciliteter. Vi tager desuden navneforandring til ”Frivilligcenter Billund” for at markere skiftet.

Hvad der er endnu vigtigere: Hvis vi opnår grundfinansiering, vil der blive mulighed for at ansætte den centerleder, som er en forudsætning for, at det frivillige sociale Billund for alvor kan få vind i sejlene.

Der går jo desværre en rum tid, inden vi får svar på grundfinansieringsansøgningen, og beløbet kommer formentlig først til udbetaling i august. Så vi er ikke sikre på vores økonomiske fodfæste, men har valgt at tage imod kommunens udstrakte hånd og arbejde på at vise os værdige til fortsat, og gerne endnu større, moralsk og økonomisk opbakning.

I forbindelse med vores arbejde har vi etableret et tæt samarbejde med Frivillighuset i Varde, der har en masse erfaring, der er kommet os til gavn; bl.a. med henblik på udarbejdelse af vedtægter, regnskabs- og budgetprocedurer mv, der kan leve op til kravene for ansøgning om grundfinansiering.

Der vil derfor, i forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsmøde d. 28. februar i FriSam (som alle BISON-medlemmer har valgt at være medlem af også), blive udsendt forslag til vedtægtsændringer.

Rent organisatorisk vil Bison fremover blive den udfarende kraft under det ny Frivilligcenter Billund. Bison har i 2018-19 gennemført en runde af Hele Danmarks Familieklub og vil starte en ny op i april.

Vi går ind i 2019 med store forventninger og håber på jeres opbakning til de ”nye tider”.

Til sidst en opfordring: Hele Danmarks Familieklub, Grindsted afdelingen, vil rigtig gerne have frivillige og familier til et nyt forløb. Se mere på https://heledanmarksfamilieklub.dk/vil-du-vaere-med/, og kontakt Steen Frøjk Søvndal, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., tlf 51 90 93 43.

Venlig hilsen, Netværksledelsen

Anne Eriksen                          Bestyrelsesformand FriSam

Bente Christensen                Bestyrelsesmedlem FriSam

Charley Stephansen             Præst i Vestermarkskirken

Else Jensen                           Næstformand FriSam

Lisbeth Rathleff                     Ansat i FriSam

Sten Frøjk Søvndal                Sognepræst Grindsted

Nyhedsbrev fra Frisam (12 september 2018)

Kære medlemsforeninger – så er der i den grad nyt fra Bison.

Vi har i samarbejde med Billund Kommune netop søgt Socialstyrelsens pulje til opstart af frivilligcentre!! Det betyder også, at vores tidligere fondsansøgningsarbejde er sat på venteblus (efter fire afslag og to manglende svar). Der er kun sat penge af til 2 ny centre i år, og der går 2 år, inden muligheden er der igen, så vi er mildest talt spændte på svar. Det vil give os meget større chancer for at tiltrække andre fonds- og puljemidler, hvis det lykkes. Kommunen bakker helt op om dette mangeårige ønske, så vi kan få et fuldgyldigt frivilligcenter, og det er vi utrolig glade for.

Hele Danmarks Familieklub (https://heledanmarksfamilieklub.dk/) starter en Familieklub op i kommunen til september, og vi er medarrangør sammen med KFUM’s Sociale Arbejde og Steen Frøjk Søvndal som tovholder. En familieklub består af omkring 9 familier, der mødes ca. 2 gange om måneden gennem et halvt år til leg, måltider og aktiviteter. Et team af frivillige står for aktiviteterne, som vil være målrettet børn i aldersgruppen 2-12 år. Dog er yngre eller ældre børn mere end velkomne til at deltage sammen med familien. Familieklubben består af familier, der er i forskellige livssituationer og med forskellige baggrunde, men som alle søger et netværk og et fællesskab.

Man kan opfordre familier til at være med eller selv tilmelde sig. Det er gratis at deltage i familieklubben – det gælder også måltiderne.

Vi har taget kontakt til kommunens spritny frivilligkoordinator, Lærke Noer-Møller, og inviteret hende med til kommende møder i FriSam/Bison.

Vi har oprettet en hjemmeside, der blandt andet skal tilgodese vores formål om en god og hurtig kommunikation mellem foreninger og potentielle frivillige i kommunen.

Vi har derfor købt domænet www.frivillig-billund.dk, og hjemmesiden har faktisk været i luften fra før sommerferien. Da den ikke er helt finpudset, har vi dog valgt ikke at slå på de store reklametrommer endnu.

På vegne af netværksledelsen i BisonMed venlig hilsen,

Anne Eriksen

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

76602368/23348514

NYHEDSBREV fra Frivilligcenter Billund                                                                      01-06-2019

Kære medlemsforeninger,

hvor har vi glædet os til at kunne udsende vores første nyhedsbrev fra de nye lokaler!

Som I kan se på billedet, var der friske flyttefolk, der sørgede for, at omkostningerne til flytningen blev under en femtedel af det budgetterede! Både bestyrelse, sekretær, ægtefæller og andre støtter hjalp til.

Det er lyse og rare lokaler, og det største plus er selvfølgelig adgangen til det store mødelokale, som vi kalder det, nemlig kantinen med faciliteter.

Der går et stykke tid, før alt har fundet sin faste gænge, men lokalebookingen fortsætter som sædvanlig, og mange har allerede rost mødelokalerne.

Vi går og venter spændt på tilsagn om grundfinansiering, men der kan godt gå et par måneder endnu, før vi har svaret.

Vi er alligevel gået i gang med at formulere jobbeskrivelse og annoncering efter den centerleder, vi inderligt håber at kunne ansætte til efteråret. Vi har adskilligt nyttigt og givende arbejde, vi gerne vil sætte i gang, så vi kan være med til bakke op om alle sociale foreninger i kommunen. Noget af det kører allerede på skinner, centerleder eller ej, og vi er snart klar med en kalender. I kan dog allerede nu mærke jer følgende datoer:

Datoer med spændende arrangementer på Frivilligcenter Billund:

  1. juni Åbent hus kl 19-20.30 – ALLE er velkomne

                                                    NB: Se vedhæftet annonce

  1. juni Frivilligaften kl 19-20.30 ved Erhardt Fisker

                                                    NB: Se vedhæftet annonce

  1. september GRATIS! Grundkursus i planlagt rekruttering

                                                    Der udsendes mere information.

  1. september Frivilligcentret giver kaffe om eftermiddagen

5/10 og 16/11                         GRATIS! Todages kursus om ansøgninger

                                                    Der udsendes mere information.

På vegne af Frivilligcenter Billund, Formand Anne Eriksen

 

Frivillig job

Søg frivilligt arbejde

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Frivilligt socialt arbejde
Nyheder

Nyheder fra os.

181773 Oplev Billund Experience Billund Erlebe Billund
Arrangementer i Billund kommune