Nyhedsoversigt

Kære medlemmer og samarbejdspartnere

 

Corona virus har vendt op og ned på vores hverdag, hvor vi ikke kan se hinanden som vanligt. Aktiviteter er lukket ned i hele landet, og vi må finde fællesskaber på andre måder. Frivilligcenter Billund holder som tidligere nævnt også lukket, men det betyder ikke at vi ikke er her. Kontoret kan fortsat kontaktes og bestyrelsen er også i fuld sving – blot på nye måder. Forleden holdt vi et Skypemøde – der viste sig at være en super god oplevelse. Vi vil opfordre jer som foreninger, grupper, bestyrelser og fællesskaber at forsøge jer med Skypemøder, for på den måde at få det bedste ud af lukninger og ikke mindst opleve at stå sammen. Se videoen, hvor du kan blive klogere på, hvordan du opretter et Skypemøde.

https://www.facebook.com/2471157802914631/videos/209766236788451/

Skypemøde med visionsudvalget fra bestyrelsen

 

 

Lad os dele gode tiltag og ideer med hinanden

Har I som forening tiltag i coronatiden som andre kan få gavn af, så kontakt centerleder Noémi for at dele tiltag på Frivilligcenter Billunds Facebookside, i nyhedsmails mv. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. // 30 34 05 61


Repræsentantskabsmøde

Frivilligcenter Billund afhold repræsentantskabsmøde i slutningen af februar med kransekage, champagne og gode indslag om det forgangne år, det kommende års fokusområder og ikke mindst valg af bestyrelsesrepræsentanter.

 

Netavisen var også til stede og har bragt en fin artikel fra mødet:

https://www.netavisengrindsted.dk/2020/02/27/repraesentantskabsmoede-forloeb-helt-efter-planen/

          

Foto: René Lind Gammelmark

 

 

Bestyrelsen har siden afholdt møde og konstitueret sig på følgende måde:

Anne Eriksen – formand

Erhardt Fisker - næstformand

Linda Christensen – kasserer

Else Løvbjerg Jensen

Charley Stephansen

Johannes Johannesen

Bente Christensen

Preben Sørensen

Lena Bech

Eva Kristensen – suppleant

Anne Dorthe Steffensen – suppleant

Pas godt på jer selv og hinanden!

 

 

https://www.jv.dk/billund/Vagthund-aabner-kontor-i-Grindsted/artikel/2651214

Referat af repræsentantskabsmøde i FriSam 2018

Torsdag d. 28. februar kl 19 i kantinen på Nymarksvej 10 i Grindsted

 

Velkomst ved Anne Eriksen – og Når kommer våren vel?

Information om ændring af rækkefølge af punkterne i dagsordenen: Vedtægtsændringer ned under punktet med Indkomne forslag.

 

 1. Valg af dirigent

Erhardt Fisker, afløst af Jeyarajah Rasiah før punktet valg af bestyrelsesmedlemmer

Herefter var der en kort præsentationsrunde.

25 foreninger var repræsenteret blandt de ca 30 deltagere.

 1. Valg af referent Anne Eriksen

                          

 1. Valg af stemmetællere Lisbeth Rathleff, Katrine og Alice

                          

 1. Årsberetning fra FriSam ved Anne Eriksen, og BISON ved Steen Frøjk Søvnd.al.
 • Adskillige møder med socialdirektøren og repræsentanter fra voksenudvalget omkring medfinansiering til ETFRI.
 • Arbejde med ansøgning og budget til ETFRI.
 • Indsendt Ansøgning om tilskud til etablering af frivilligcenter – afvist, men med anbefaling om at søge grundfinansiering.
 • Herefter flere møder – nyt medfinansieringskrav skal opfyldes for at søge grundfinansiering – det er på plads.
 • Indsendt ansøgning om pgf 18-midler; delvis imødekommet
 • Der er ikke et antal besøg på vores hjemmeside for hele året, da vi er startet med en ny.
 • Der har været 281 lokaleudlån i 2018. Dette er incl. redaktionsmøder for lydavis og netværksmøder for Det Frivillige Sociale Netværk i Billund Kommune, men excl. 11 bestyrelsesmøder.
 • Der er p.t. 47 foreninger, der er medlem af FriSam.                                                                                               Flere får trykt foldere og tryksager.
 • Der er desværre p.t. ikke undervisning i vores Netcafe, da vi ikke har undervisere.
 • Lydavisen sendes i øjeblikket ud til 39 personer.

Steen kunne desværre ikke komme, så det blev blot en kort omtale af Hele Danmarks Familieklub.                                

 1. Planer for det kommende år, herunder ansøgning om grundfinansiering, flytning og navneskift til Frivilligcenter Billund.

Ansøgning om grundfinansiering ( – dato er nu udmeldt til senest 4. april)

 • Detaljer er endnu ikke udmeldt – forventes udmeldt i 1. kvartal…
 • Ansøgningsfrist formentlig i april – pengene kommer først til efteråret
 • ”Genbrug” i en vis udstrækning fra vores ansøgning om etablering af frivilligcentre

Flytning – er færdig senest 15. april. Der bliver måske et par lukkedage.

 • Medlemsforeninger kan booke lokaler på den ny adresse fra 15. april, men der vil være en overgangsfase omkring nøgler, te-køkken mv. Medlemsforeninger, der allerede nu har booket i FriSam, er selvfølgelig i første række

Navneskift – er en del af vedtægtsændringerne og som så meget andet et praktisk og politisk valg.

Forhåbentlig ansættelse af centerleder

2 gratis kurser til frivillige til efteråret (hvis vi får dem bevilliget):

 

 

 1. Godkendelse af

Regnskab          godkendt

Kontingent      godkendt fortsat 100 kr

Budget              godkendt

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Anne Eriksen, Else Løvbjerg Jensen, Bente Christensen, Charley Stephansen, Johannes Johannesen.

Valgt blev Anne Eriksen, Else Løvbjerg Jensen, Charley Stephansen, Johannes Johannesen, Erhardt Fisker

 

 1. Valg af 2 suppleanter: På valg er Lena Bech og Judith Sørensen.

Valgt blev Bente Christensen og Anne Dorte

Tak til de afgående suppleanter.

 

 1. Valg af intern revisor og revisor-suppleant:

På valg er Hanna Hylgaard og Ane Grethe Kühl. Genvalg. (Det er ikke et krav, men vi vil gerne have det.)

 

 1. Indkomne forslag

Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer

Troels Gydum havde forskelligt af sproglig karakter, og han lovede at sende oplæg. En præcisering til § 13 var væsentlig: Ved nedlæggelse af foreningen skal foreningens aktiver, herunder overskud og formue, gå til støtte af det frivillige arbejde i Billund Kommune, efter den afgående bestyrelses anbefaling og kommunens godkendelse.

Det blev understreget, at navne og adresseskift ikke betyder, at vi skal skifte CVR-nummer. Vi har spurgt i Erhvervsstyrelsen.

Det blev præciseret, at BISON herefter er et udvalg under bestyrelsen i Frivilligcenter Billund, og at der derfor ikke længere kommer særlige nyhedsbreve på Bison-papir.

Valg af autoriseret revisor – 2 forslag, det blev overladt til bestyrelsen at vælge:

 • Gert Skjønnemand, Revision Plus, Grindsted
 • Martinsen Rådgivning og Revision, Grindsted

Gert Skjønnemand har ikke forholdt sig specielt til 2018 og siger 8-10.000 kr ex moms.

Martinsen har afgivet tilbud for 2018 på 7000 kr ex moms, og ellers 15-25.000 kr ex moms.

 1. Eventuelt

Intet

 1. Rundvisning

 

 

Orientering til alle medlemsforeninger og private medlemmer

FriSam har ændret navn til Frivilligcenter Billund og flytter til Nymarksvej 10 den 16. april

Vi håber at jeres forening har lyst til at flytte med til de nye lokaler på Nymarksvej 10.

Der bliver flere mødelokaler, og mulighed for at booke kantinen til ca. 50 personer.

De foreninger, der allerede har booket sig ind på datoer for lån af lokaler på Banegårdsvej efter flytningen, vil blive kontaktet.

Foreninger, der overvejer at få mulighed for at låne lokaler til møder, må gerne kontakte os snarest med ønskede datoer og omtrentligt deltagerantal, så vi kan se, om vi kan få kabalen til at gå op.

Såfremt jeres forening har noget liggende i skabene her i det gamle FriSam, bedes dette pakket ned inden den 16. april.

Hvis I ikke vil have ulejlighed med at opbevare det til de nye lokaler er klar, kan I pakke det i en flyttekasse, og sætte navn på. Så vil vi sørge for, at det bliver flyttet til de nye lokaler.

På Nymarksvej vil der blive opkrævet 200 kr. for nøgle til huset.

Hvis jeres forening har betalt 200 kr. i depositum for nøgler på Banegårdsvej, kan I komme ind og få pengene retur, eller alternativt kan I få nøgle til Nymarksvej i stedet.

Nøglen til Banegårdsvej behøver I ikke at aflevere, da der bliver isat ny lås.

Nærmere orientering følger, når vi ved, hvornår vi har nøgler til jer, og når vi præcis ved, hvor meget skabsplads hver forening kan råde over.

Dette bliver dog tidligst efter påske.

Spørgsmål vedrørende flytningen i øvrigt rettes til kontoret.

Med ønsket om et rigtigt godt samarbejde i det ny frivilligcenter.

Venlig hilsen, på vegne af bestyrelsen –

Bestyrelsesformand Anne Eriksen

 

ÅBENT HUS

FRIVILLIGCENTER BILLUND ER FLYTTET IND

på Nymarksvej 10 i Grindsted

Alle er inviteret til at komme og høre om det ny frivilligcenter og se lokalerne

Tirsdag d. 18. juni kl 19-20.30

Formand Anne Eriksen, bestyrelsesmedlem Charley Stephansen og centrets sekretær Lisbeth Rathleff fortæller om baggrund, fremtidsplaner og dagligdag.

Der efter kan du se lokalerne og møde hele bestyrelsen.

Afslutningsvis byder vi selvfølgelig på kaffe og kage.

FRIVILLIGAFTEN

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE FRIVILLIG

i en forening?

Måske har du endda tænkt på det længe!

Onsdag d. 19. juni kl 19-20.30

sidder Erhardt Fisker fra Frivilligcenter Billunds bestyrelse klar til at fortælle dig om mulighederne.

Du tilmelder dig til centrets kontor senest mandag d. 17. juni.

Åbningstider:

Alle hverdage fra

9.00 – 12.30

Frivilligcenter Billund - Nymarksvej 10 7200 Grindsted - Tlf. 75 32 32 61 Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

www.frivillig-billund.dk

Frivillig job

Søg frivilligt arbejde

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Frivilligt socialt arbejde
Nyheder

Nyheder fra os.

181773 Oplev Billund Experience Billund Erlebe Billund
Arrangementer i Billund kommune