Hvem er Frivilligcenteret Billund

Frivilligcenteret Billund er et lille frivilligcenter, der gerne vil blive større. Vi er paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger i Billund Kommune, og vi samarbejder med Frivilligrådet og kommunens frivilligkoordinator om at skabe overblik over aktiviteter og tilbud.

Frivilligcenteret FORMÅL

Frivilligcenteret arbejder på at være et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

 • Frivilligcenteret arbejder for at have en åben dialog med Frivilligrådet og kommunen.
 • Frivilligcenteret arbejder på at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af forskellige foreninger.
 • Frivilligcenteret arbejder for at øge kendskabet og interessen for det frivillige arbejde.
 • Frivilligcenteret arbejder for at indgå i nytænkning i det frivillige arbejde.
 • Frivilligcenteret tilbyder forskellige former for service til medlemsforeningerne.
 • Frivilligcenteret er partipolitisk og religiøst neutralt.
 • Frivilligcenteret er en non-profit organisation.
 • Frivilligcenteret vil virke for kvalitet, mangfoldighed og sammenhængskraft.

Vores vedtægter kan ses på linket her:

 

Vedrørende lån af lokaler 2019 

  1. Kun medlemmer af Frivilligcenter Billund kan låne lokaler, og lokalerne må kun bruges på en måde, der falder ind under centrets formål. Det vil sige, at du står inde for, at arrangementet har et frivilligt socialt eller sundhedsfremmende sigte, som for eksempel møder i foreningen eller tilknyttede selvhjælps- og netværksgrupper. Medlemskab giver ikke adgang til at anvende lokalerne til private formål. I tvivlstilfælde spørges centrets bestyrelse.
  2. Faste brugere af lokaler i centret kan få udleveret en nøgle mod depositum.
  3. Hvis du booker et lokale til tilbagevendende møder i din forening, altså for eksempel en gang om ugen i en længere periode, kan det ind i mellem være nødvendigt at bede dig ændre mødedato og –tidspunkt for at tilgodese så mange behov som muligt. I så fald får du besked i god tid.
  4. Møder skal bookes i arrangementskalenderen, som ligger på skrivepulten i gangen, eller aftales med kontoret.
  5. Hvis et arrangement aflyses, så være rar at give kontoret besked snarest muligt, så andre medlemmer eventuelt kan få gavn af lokalet.
  6. En god regel er at aflevere det lånte lokale i samme stand, som du selv ønsker at finde det i. Der er rengøringsgrej i krogen til venstre på toilettet ved hoved-indgangen. Giv besked til kontoret, hvis der mangler noget.
  7. Luft ud, tjek at vinduer og døre er lukkede og lyset slukket m.v., inden du forlader lokalet.
  8. Når du forlader huset, skal alarmen slås til. Du modtager kode, når du får udleveret nøgle. Se opslag om alarmen ved indgangen.
  9. Kantine og køkken kan desværre ikke udlånes før kl 15, da det bruges af borgerne i huset. Der kan brygges kaffe på medbragte ”bønner”. Der hænger en vejledning i brug af opvaskemaskinen. Vær rar at tørre bordene godt af efter brug.
  10. Vi har mulighed for at tilbyde vores faste brugere en beskeden opbevaringsplads til ting og sager i kælderen, hvis der er ønske om det, efter først-til-mølle-princippet.
  11. Generelt
 • Der må ikke ryges i lokalerne, men du er velkommen til at gå ud ved gavlen, hvor der også står en sandspand til skodder.
 • Der må ikke være alkohol i huset, med mindre det i god tid er aftalt med kontoret, og det er en enkeltstående begivenhed.
 • Kopimaskinen i rummet overfor orange gang må benyttes mod 50 øre pr kopi, og beløbet lægges i den grønne sparegris på bordet i Personalerummet eller betales på kontoret.
 • Hjælp til med at holde stedet pænt og ryddeligt.
 • Parkering er indtil videre en lille smule bøvlet. Se særskilt opslag.Vi håber, at du vil finde dig godt til rette i Frivilligcenter Billund.
 • Spørg endelig, hvis der er noget, du er i tvivl om.

HUSORDEN for Frivilligcenter Billund

Kære gæst og bruger!

Frivilligcenter Billund er et hus med mange forskellige brugere og aktiviteter.
Stort set alt fungerer med frivillig arbejdskraft, og det er vores fælles ansvar at gøre frivilligcentret til et rart sted at være.

Derfor har vi denne ”huskeseddel”, og derudover er der informationsskilte forskellige steder.

  1. Der må ikke ryges i lokalerne, men du er velkommen til at gå ud ved gavlen, hvor der også står en sandspand til skodder.
  2. Der må ikke være alkohol i huset, med mindre det i god tid er aftalt med kontoret, og det er en enkeltstående begivenhed.
  3. Kopimaskinen i rummet overfor orange gang må benyttes mod 50 øre pr kopi, og beløbet lægges i den grønne sparegris på bordet i Personalerummet eller betales på kontoret.
  4. Hjælp til med at holde stedet pænt og ryddeligt.
  5. Parkering er indtil videre en lille smule bøvlet. Se særskilt opslag.

 

Frivillig job

Søg frivilligt arbejde

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Frivilligt socialt arbejde
Nyheder

Nyheder fra os.

181773 Oplev Billund Experience Billund Erlebe Billund
Arrangementer i Billund kommune