Alexander Guldager

Medstifter og frivillig i UNGENETVÆRKET

Lidt om mig
Jeg hedder Alexander Guldager, jeg er 19 år gammel og bor i Billund og går i skole i Grindsted hvor jeg afslutter min gymnasietid her til sommer, hvilket jeg glæder mig meget til.

Hvordan var jeg med til at starte ungenetværket op
Jeg var med til den første workshop, hvor vi ligesom snakkede om det kunne være en genial idé at starte op, efterfølgende havde Noémi, Poul og jeg holdt nogle møder og haft lidt andre ind over det, så den vej igennem har jeg været med til at starte idéen op.

Hvad var idéen med ungenetværket til at begynde med
Vores start idé var til at starte med, var egentlig at vi synes der skulle være flere frivillige, så foreningerne skulle have nemmere ved at finde de frivillige og de frivillige skulle have nemmere ved at finde foreningerne, så vi ligesom skabte en bro imellem de to. Så blev vi enige om at lave en start kerne, så der var en fast kerne, et fast socialt fællesskab i ungenetværket. Efterfølgende har vi så arbejdet med, at hver gang nogen havde lyst til at tage et initiativ, prøvet at se om og hvor vi kunne hjælpe, som f.eks. bekendtskabskredsen. Senere hen er det jo også blevet et “fristed” for unge som bare har behov for at mødes med andre unge, eller måske har brug for at mødes med nogen som forstår dem eller vil det samme som dem, for at få en hyggelig aften eller lign. Vi er meget positivt overrasket på den front.

Forventninger/forhåbninger for fremtiden i ungenetværket
Jeg håber lidt det bliver selvforplejene, altså at nogen af dem der er med i det, trækker nye folk med ind i det, og på den måde skaber en naturlig vækst, hvilket jeg synes vi formår lige pt. Så jeg håber også vi kan forsætte på den måde vi gør nu, og skaber et godt fællesskab.

Hvad har det betydet for mig at være med til at starte ungenetværket op, som er blevet så stort på relativt kort tid
Det har været en stor ære, fordi jeg synes virkelig det vi har sat i gang, fungere og fordi det er hammer fedt, at hver gang vi holder noget, så er der mindst 5 der møder op og deltager, og alle inviterer jo deres venner når de har overskud til det. Det synes jeg virkelig er fedt, og er mega stolt af at være med til at starte op.

Hvordan har I fået folk med til arrangementer (før coronaen)
I starten var det jo meget, jeg inviterer et par venner, de inviterer et par venner osv. Vi har jo haft en dag med op mod 30 mennesker der dukkede op i løbet af dagen hvor vi hyggede og fik noget snacks og lidt mad. Og vi er jo glade for at give lidt mad den første gang, for at de jo måske også dukker op anden gang og tredje gang. Hvilket vi håber fortsætter nu hvor coronaen falder tilbage.

Er jeg bange for at den online del af ungenetværket overtager det fysiske fremmøde
Jeg håber på at det fysiske fremmøde stadig holder den største del vedlige, jeg ved ikke helt om jeg er bange for at det online bliver det primærer, men jeg tror det kommer til at gå hånd i hånd, hvor den fysiske, jamen det er jo der hvor vi går tur eller noget andet, hvor de fleste af dem der plejer at være med, altid er med. Der prøver vi jo også at lokke flere med, og den online del det er der vi ligesom holder det ved lige og snakker og holder ting i live på en anden måde. Så jeg tror ikke jeg er bange for den ene overtager det andet som sådan. Samtidig føler mange af dem på discord (som ikke er med fysisk når vi går tur) de er en del af ungenetværket, hvilket de helt klart også er, og den vej igennem for nogle bekendtskaber eller venner som vedligeholdes på den måde. Jeg tror måske det kunne ende med en 70/30 til online mod det fysiske fremmøde

Frivilligcenter Billund
Nymarksvej 10
7200 Grindsted
Tlf. 75323261


  • Mandag - torsdag
    Kl. 09.00 - 15.00
  • Fredag
    Kl. 09.00 - 13.00
Send en besked
Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning

Ugyldig indtastning