Hvem er Frisam

FriSam er et lille frivilligcenter, der gerne vil blive større. Vi er paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger i Billund Kommune, og vi samarbejder med Frivilligrådet og kommunens frivilligkoordinator om at skabe overblik over aktiviteter og tilbud.

FRISAMS FORMÅL

FriSam arbejder på at være et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

  • FriSam arbejder for at have en åben dialog med Frivilligrådet og kommunen.
  • FriSam arbejder på at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af forskellige foreninger.
  • FriSam arbejder for at øge kendskabet og interessen for det frivillige arbejde.
  • FriSam arbejder for at indgå i nytænkning i det frivillige arbejde.
  • Frisam tilbyder forskellige former for service til medlemsforeningerne.
  • FriSam er partipolitisk og religiøst neutralt.
  • FriSam er en non-profit organisation.
  • Frisam vil virke for kvalitet, mangfoldighed og sammenhængskraft.

Vores vedtægter kan ses på linket her:

jobindex.dk

Søg mange forskellige jobs

Frise

Paraply for alle frivillig centre i Danmark

Frivillighed.dk

Her findes mange kurser

Billund kommune
Nyheder

Nyheder fra os.

Cometogether Logo Ver2
Du kan blive mentor for en ung udsat person