Skip to main content

Strategi og mål

Strategi for Frivilligcenter Billund 2021
Overordnet formål med Frivilligcenter Billund
• At styrke og synliggøre det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde i Billund kommune.
• At fungere som ressourcecenter for foreninger og enkeltpersoner, som yder en frivillig social og sundhedsmæssig indsats.
• At udvikle det frivillige sociale og sundhedsfremmende arbejde
• At udvikle et bredt samarbejde mellem F.B. og andre frivillige sociale organisationer.
Dette gøres blandt andet gennem

Aktiviteter
• Servicering, råd og vejledning til medlemmerne i forbindelse med rekruttering og aktiviteter for de frivillige.
• Iværksættelse af projekter med et socialt/sundhedsfremmende formål.
• Igangsætning af selvhjælps- og netværksgrupper.
• Formidling af kontakt mellem potentielle frivillige og frivillige sociale foreninger i kommunen.
Herudover er Frivilligcenter Billund i tæt dialog med Billund Kommunes frivillighedskonsulent, Frivilligrådet og voksenudvalget i Billund Kommune for at sikre de mest optimale rammer for den frivillige sociale indsats i Billund Kommune.
Der udarbejdes desuden hvert år handleplaner for ovenstående aktiviteter samt udvalgte fokusområder, der sikre konkrete tiltag, ansvarsfordeling og opfølgning. Strategi og handleplaner bliver tilpasses og fulgt op på i forbindelse med bestyrelsesmøder.


Fokusområder i 2023

I 2023 har bestyrelsen valgt at have særligt fokus på ensomhed blandt Unge (15-25 år) og Gamle.

Ensomme
Ensomhed er udbredt både blandt unge og gamle, og Frivilligcenteret har fokus på at gøre en særlig indsats for at forebygge og modvirke ensomhed netop blandt de to målgrupper. Der er mange gode lokale indsatser for både unge og gamle, men der mangler netværk på tværs af indsatserne og mulighed for at samarbejde omkring udfordringerne. Derfor er netværksdannelse på tværs af foreninger, kommune, frivillige mv. og målgrupperne en vigtig metode. Involvering af målgruppens egne ressourcer er ligeledes en vigtig metode til at forebygge og modvirke ensomhed.

Ungenetværk på tværs
Frivilligcenter Billund har siden efterår 2019 haft fokus på at bringe unges ressourcer i spil ved at etablere et ungenetværk på tværs af foreninger, organisationer og offentligtansatte i Billund Kommune, der har fokus på at gøre det nemmere og mere attraktivt for unge at deltage i frivilligt arbejde. Indsatsen fortsætter og udvikles yderligere i 2023. Læs mere om ungnetværket her


Noémi Rasmussen og ungementor Poul Siggard Skovhus fra Billund Kommune er sammen tovholdere på ovenstående aktiviteter.


Gamle
Formål
• At øge trivsel og livskvalitet blandt gamle i Billund Kommune og derigennem forbygge ensomhed.
• Skabe netværk mellem foreninger og andre interessenter og ressourcepersoner, der arbejder med gamle i Billund Kommune.