Skip to main content

Repræsentantskabet

Frivilligcenter Billunds øverste myndighed er repræsentantskabet. 

Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af de enkelte medlemsforeninger og medlemsgrupper, som har opstillingsret til bestyrelsen og  stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet vælger ni repræsentanter til bestyrelsen samt to suppleanter.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt d. 15. marts 2023 kl. 19-21. 

Vedtægterne beskriver retningslinjer for forslag til vedtægtsændringer og opstilling til bestyrelse 

Se referat og slides fra mødet i højre kolonne