Skip to main content

Persondata

Persondatapolitik
Som følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig.
Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” - 2016/679) og den danske Databeskyttelseslov, som begge træder i kraft den 25. maj 2018. Inden denne dato er behandlingen reguleret i den nuværende danske Persondatalov.


Dataansvarlig
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Frivillighedscentret Billund
CVR 26955645
Nymarksvej 10
7200 Grindsted
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
61 42 32 61


Formål - Brug af personoplysninger
Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:
Vi behandler dine personoplysninger som led i din rolle som kontaktperson for din forenings medlemskab af Frivilligcenter Billund, eller hvis du har henvendt dig til os for at blive frivillig.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige personoplysninger: Det er almindelige oplysninger såsom navn, adresse, kontaktdata, som vi behandler.
Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:
Foreninger:
For at kunne kontakte dig i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, opkrævning af kontingent og andet.
Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne, feks at foreningen vil have en annonce på frivillig-billund.dk
Andre:
For at kunne kontakte dig, hvis et relevant frivilligjob viser sig.
Opbevaring af personoplysninger
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde- og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret fysisk og elektronisk.
Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.
Ved foreningens ophør af medlemskab af Frivilligcenter Billund, eller hvis vi får oplysning om ændring af kontaktpersonen, sletter vi dine oplysninger.
Hvis du som frivilligjobsøgende ønsker dine oplysninger slettet, henvender du dig bare til os. Ellers slettes de automatisk efter et år.

Kilder
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:
Direkte fra dig eller fra offentligt tilgængelige kilder.
Videregivelse af dine personoplysninger
Dette sker kun i forbindelse med præsentation af din forening.

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:
Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til Datatilsynet på følgende e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Tlf 3319 3200. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret: 21-08-2023
Med venlig hilsen
Formand Anne Eriksen